Epasts: info@arbowindows.lv

SIA “ARBO Windows” (turpmāk tekstā ARBO Windows) ievēro jūsu privātumu un apņemas to aizsargāt.

 

 Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā ARBO Windows vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā fizisko personu personas datus, tādējādi nodrošinot, ka personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un pārredzamā veidā.

 

Privātuma politika attiecināma uz:

 • fiziskajām personām - Klientiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistītas ar pakalpojumu sniegšanu Klientam;
 • ARBO Windows ražotnes vai pārdošanas ofisa apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;
 • ARBO Windows uzturētās mājaslapas apmeklētājiem.

 

Personas datu apstrādes pārzinis


 Personas datu apstrādes Pārzinis ir SIA “ARBO Windows”, reģ. Nr.: 50103451301 , juridiskā adrese Kustes dambis32, Ventspils, LV-3601, tālrunis: 25443666 (turpmāk tekstā –“ARBO Windows”), mājaslapa: arbowindows.lv

 

Personas datu Apstrādātājs


 ARBO Windows apstrādā fizisko personu personas datus tādā apjomā un kārtībā, kā to nosaka un atļauj Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti.

Piemērojamie tiesību akti:

 • Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27. aprīlis);
 • Fizisko personu datu apstrādes likums (2018.gada 6.jūnijs).

 Jūsu informācija netiks izpausta trešajām pusēm, izņemot gadījumus, kad mēs būsim saņēmuši skaidri izteiktu Jūsu piekrišanu, vai arī informācijas izpaušana tiks pieprasīta saskaņā ar likumu.

 

Datu apstrādes nolūki


 Dati tiek vākti konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos un to turpmāko apstrādi neveic ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā.

Personu dati tiek ievākti šādiem nolūkiem:

 • klientu identificēšanai un piedāvājuma sagatavošanai;
 • līguma sagatavošanai, noslēgšanai, papildināšanai, pārslēgšanai un laušanai;
 • klientu apkalpošanai;
 • pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei);
 • komerciāliem nolūkiem;
 • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
 • klientu apmierinātības mērījumiem;
 • norēķinu administrēšanai;
 • mājaslapas uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
 • personāla vadībai;
 • biznesa plānošanai un analītikai;
 • citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgos datus ARBO Windows.

 

Datu uzglabāšanas ilgums


 ARBO Windows glabā fizisko personu datus ne ilgāk kā tas pamatoti nepieciešams nolūkiem, kādiem konkrētie personas dati tiek apstrādāti. Personas datu glabāšanas termiņi tiek noteikti, pamatojoties uz piemērojamiem normatīvajiem aktiem vai uzņēmuma leģitīmajām interesēm. Noteiktā termiņa beigās personas dati tiek iznīcināti.

Mūsu leģitīmās intereses ir mūsu produkcijas attīstība un kvalitātes nodrošināšana, mūsu iekšējo noteikumu un tiesību aktu ievērošanas nodrošināšana, mūsu produkcijas popularizēšana, uzņēmuma likumisko interešu aizsardzība, klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošana, kā arī sabiedrības informēšana par savu darbību.

 

Datu drošība


 Lai nodrošinātu, ka personas datiem var piekļūt tikai tam pilnvarotas personas, kā arī novērstu personas datu neatļautu atklāšanu vai izmantošanu, mēs izmantojam dažādas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras.

 

Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem


 ARBO Windows nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

 

Jūsu tiesības uz datu labošanu un atjaunināšanu


 Jums ir tiesības pieprasīt mums labot vai papildināt jūsu personas datus, kā arī pārtraukt to apstrādi, ja, iepazīstoties ar mūsu apstrādātājiem personas datiem, jūs esat konstatējis, ka dati ir nepatiesi, novecojuši, nepilnīgi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs nav nepieciešami vākšanas mērķim.

Ja vēlaties pārskatīt, labot, atjaunināt vai kā citādi mainīt mums sniegto informāciju vai vēlaties aizliegt to pārvaldīt, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: info@arbowindows.lv .

 

Informācija par sīkdatnēm


 Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības. Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa, ARBO Windows izmanto obligātās, funkcionālās, analītiskās sīkdatnes.

ARBO Windows mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai tīmekļa vietne atcerētos:

 • Jūsu ekrāna iestatījumus, piemēram, teksta lielumu, valodu;
 • atcerētos, vai Jūs esat (vai neesat) sniedzis piekrišanu mūsu sīkdatņu lietošanai šajā interneta vietnē;
 • analizētu tīmekļa vietnes apmeklēšanas intensitāti no noteiktiem ģeogrāfiskiem reģioniem.

Sīkdatņu informācija netiek nodota apstrādei ārpus Eiropas Savienības un EEZ.

 

Sīkdatņu apstiprināšana un atspējošana


 Apmeklējot ARBO Windows mājaslapu, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo ziņojuma logu, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, un tiem piekrīt. Attiecīgi, sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana.

Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām vietnes un mājaslapas pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama.

 

Ja ARBO Windows atjauninās šo politiku, visas izmaiņas tiks publicētas ARBO Windows mājaslapā www.arbowindows.lv, sadaļā “Privātums”.

Pēdējo reizi atjaunota 27.06.2018.

 

Cenu forma

Pieprasiet Jums nepieciešamā produkta cenu.
Failu izmērs < 6 MB
Pievienot failus